نویسنده = ������������������ �������� ������
بررسی فقهی حقوقی مال بودن داده‌های رایانه‌ای

دوره 47، شماره 2، دی 1393، صفحه 231-244

10.22059/jjfil.2014.53403

عبداله بهمن پوری؛ محمد رضا شادمانفر؛ مجتبی پورغلامی فراشبندی