نویسنده = ������������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی حقوقی مال بودن داده‌های رایانه‌ای

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 231-244

10.22059/jjfil.2014.53403

عبداله بهمن پوری؛ محمد رضا شادمانفر؛ مجتبی پورغلامی فراشبندی