نویسنده = �������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی- حقوقی امکان اجرای حدّ در سرقت رایانه‌ای

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 253-269

10.22059/jjfil.2020.284382.668729

محمدرسول آهنگران؛ سید محسن رضوی اصل