نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نظریۀ رخص شرعیه در فقه امامیه

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 171-191

10.22059/jjfil.2014.52437

زهره کاظمی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ سید ابوالقاسم نقیبی