نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بیع اموال فکری از منظر حقوق اسلامی

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 53-73

عباس کریمی؛ أسماء موسوی