نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی ادله ی فقهی عدم جواز تسعیر

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 67-79

عبداله بهمن پوری؛ محمد حسن حائری