نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه تبدیل تعهد در فقه امامیه (بخش مدنی)

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 35-54

بیژن حاجی عزیزی؛ مجتبی زنگنه؛ عابدین مؤمنی