نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ولایت در نکاح باکره ی رشیده

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 11-33

علی اکبر ایزدی فرد؛ سمیه کلیجی؛ حسین کاویار