نویسنده = ������������ ��������
ولایت در نکاح باکره ی رشیده

دوره 44، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 11-33

علی اکبر ایزدی فرد؛ سمیه کلیجی؛ حسین کاویار