نویسنده = ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. سپرده‌های بانکی با سود معین بر مبنای بیع دین

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 79-99

حسین داورزنی؛ سیدمحمد رضوی؛ سعید ابراهیمی