نویسنده = ������������ ��������
تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال

دوره 43، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 49-65

احمد باقری؛ نوشین چترچی؛ علی مظهر قراملکی؛ علیرضا هدائی