نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 33-52

حمید ابهری؛ سام محمدی؛ زینب افچنگی


2. ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 11-26

حمید ابهری؛ علی اکبر ایزدی فرد