نویسنده = غنی زاده، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. حکم قذف افراد فاقد امکان آمیزش جنسی در فقه فریقین و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1398

مهدیه غنی زاده؛ علی تولّائی