نویسنده = کوخایی زاده، کریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تبعیت مالکیت معادن از مالکیت اراضی در فقه امامیه

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 423-442

کریم کوخایی زاده؛ قدرت الله نیازی؛ احمد رضوانی مفرد