نویسنده = احمد پور، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. تبیین ماهیت و مجاری قاعده نفی وزر و ابتناءآن بر سیره عقلا

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 131-153

محسن شفیعی؛ اکبر احمد پور؛ محمدتقی فخلعی