نویسنده = سربازیان، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 309-327

سید محمد هاشم پورمولا؛ مجید سربازیان؛ محمد علی خورسندیان