نویسنده = شفیعی سروستانی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. درهم و دینار در فقه و حقوق اسلامی

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 105-123

ابراهیم شفیعی سروستانی