نویسنده = محمودیان اصفهانی، کامران
تعداد مقالات: 1
1. آثار بقای حیات در مجازات‌های سالب حیات در فقه امامیه و حقوق کیفری

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 201-224

حسن پوربافرانی؛ کامران محمودیان اصفهانی