نویسنده = کاظمی نجف آبادی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. تحولات فقهی و تأثیر آن بر مفهوم قصد و رضایت

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 311-328

عباس کاظمی نجف آبادی