نویسنده = حاجی ده آبادی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینۀ تداخل قصاص

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 225-247

احمد حاجی ده آبادی