نویسنده = بابانیاء، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت تقاص و آثار حقوقی آن

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-26

علی اکبر ایزدی فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ فاطمه بابانیاء