نویسنده = اکرمی، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت وفای به عهد در فقه و حقوق

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-15

زهرا اکرمی