نویسنده = پارسا، فروغ
تعداد مقالات: 1
1. خاستگاه و مصادر فقه اسلامی در نگاه خاورشناسان

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 81-102

فروغ پارسا