دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مفهوم و خصائص حکم تعبدی و اختلافات فقهی و اصولی مترتب بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

10.22059/jjfil.2023.351102.669456

مصطفی ذوالفقار طلب؛ فرزاد پارسا


تحلیل فقهی عرضه؛ فراتر از تمکین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

10.22059/jjfil.2023.350723.669453

محمد زبده؛ حسین حقیقت پور


درآمدی بر ویژگی ها، ادله و تطبیقات ملکیّت آنی در فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1402

10.22059/jjfil.2023.350305.669449

سیدعلیرضا امین؛ حمیدرضا بصیری