نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تبعیت مالکیت معادن از مالکیت اراضی در فقه امامیه

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 423-442

10.22059/jjfil.2018.242415.668378

کریم کوخایی زاده؛ قدرت الله نیازی؛ احمد رضوانی مفرد