نویسنده = �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه الگوهای حقوقی ادارۀ خانواده با حقوق مالی زوجین

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 261-278

10.22059/jjfil.2017.62581

محمد صادقی؛ علیرضا عالی پناه؛ مصطفی شفیع زاده خولنجانی