نویسنده = �������� �������� ������������������ ����������
رابطه الگوهای حقوقی ادارۀ خانواده با حقوق مالی زوجین

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 261-278

10.22059/jjfil.2017.62581

محمد صادقی؛ علیرضا عالی پناه؛ مصطفی شفیع زاده خولنجانی