نویسنده = ���������������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. آثار بقای حیات در مجازات‌های سالب حیات در فقه امامیه و حقوق کیفری

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 201-224

10.22059/jjfil.2015.57165

حسن پوربافرانی؛ کامران محمودیان اصفهانی