نویسنده = ���������������� ���������������� ������������
آثار بقای حیات در مجازات‌های سالب حیات در فقه امامیه و حقوق کیفری

دوره 48، شماره 2، مهر 1394، صفحه 201-224

10.22059/jjfil.2015.57165

حسن پوربافرانی؛ کامران محمودیان اصفهانی