نویسنده = �������� ���� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر قانون مجازات اسلامی 1392 در زمینۀ تداخل قصاص

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 225-247

10.22059/jjfil.2015.57166

احمد حاجی ده آبادی