نویسنده = ������������ �������� ��������
دلالت سکوت بر اراده

دوره 43، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 79-117

محمد عادل ضیایی؛ یونس یزدان پرست