مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی با درجه علمی - پژوهشی از سوی کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم - تحقیقات و فناوری در تاریخ 1388/10/22 طی ابلاغیه شماره 3/11/1741 اعلام گردید.

پایگاه های نمایه کننده:

 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام          ( www.isc.gov.ir (ISC) 

 

اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی                         www.SID.ir

 

بانک اطلاعات نشریات کشور                     www.magiran.com

 

مجلات تخصصی شبکۀ جهانی نور           www.noormags.com

  

اهداف مجله:

 

 1-   تبیین  و انتشارمبانی استنباط احکام فقهی و حقوقی اسلام

 

2-   اهتمام و ارج نهادن به فعالیت های هدفمند و منظم در جهت ارتقاء و توسعه دانش

 

3-  توسعه مطالعات تطبیقی مکاتب و مذاهب فقهی و اصولی

 

4-   مقایسه تطبیقی وتحلیلی احکام فقهی وحقوقی با قوانین موضوعه ایران

 

5-   تبیین وانتشار مبانی مستحکم فقه استدلالی در حوزه های مختلف عبادات، معاملات، قضا، و قوانین حقوقی و جزائی اسلام

 

6-  ایجاد بستر مناسب برای مطالعات فقه مقارن با تاکید به منابع و مبانی مشترک میان مذاهب اسلامی

 

7-   شناساندن آثار و دیدگاه های بدیع فقهی و اصولی

 

مهمترین اصول اخلاقی در پژوهش:

1-    سالم سازی انگیزه تحقیق، نحوه تحقیق و انتشار آن

2-    اهتمام در جهت حفظ منزلت پژوهش و ارتقاء آن در توسعه دانش

3-    رعایت امانت داری و مسئولیت پذیری در عرصه پژوهش

4-    پرهیز از عیب جویی، تحریف، جعل، سرقت علمی و دروغ پردازی و سایر رفتارهای نادرست

5-    احترام و ارج نهادن  به نظرات بدیع علمی و تخصص محققان

6-     رعایت اصل بی طرفی و انصاف در نقد و داوری

7-    مقدم داشتن فهم دقیق و اجتناب از شتاب زدگی در نقد و داوری

8-    نقد پذیری و اجتناب از واکنشهای هیجانی

9-    رازداری و استقلال در پژوهش و داوری

10-رعایت شاخصه ها و عدل و انصاف در پژوهش های مشترک

 

چشم انداز و رویکرد مجله

پایداری و پویایی فقه اسلامی تا به امروز مرهون جهاد مبتنی بر مبانی مستحکم و تلاش های بی وقفه بزرگ مردانی است که در راه حفظ و نشر آن در طول قرن ها و اعصار از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده اند.

در همین راستا مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی با افتخار از مقالات علمی و پژوهشی در دو حوزه فقه و حقوق و اصول فقه بویژه با رویکرد مطالعات تطبیقی با موضوعات بدیع جهت انتشار استقبال میکند.

ملاک پذیرش مقالات رعایت شاخصهای مستخرج در صفحه راهنمایی تدوین و پذیرش مقالات میباشد.

هزینه داوری و چاپ مقالات

پیرو مصوبه هیات رئیسه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مورخ 28/01/1395 در خصوص هزینه چاپ مقالات در مجلات تخصصی دانشکده، مقرر شد برای هر مقاله جهت ارسال به داوری مبلغ 1500000 ریال و در صورت تایید مقاله مبلغ 1500000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد (لازم به ذکر است در صورتیکه مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1500000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نیست)

نام: شماره حساب غیرقابل برداشت دانشکده الهیات و معارف اسلامی، بانک ملت

شماره حساب: 5225437031

شناسه واریز: 2102202202102

توجه: مبلغ اولیه (1500000 ریال) بعد از تایید اولیه مقاله انجام می گیرد.

نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت می پذیرد.

صدور گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد.

 

 

شماره جاری: دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398 

2. واکاوی مبانی فقهی اماره مجرمیت در جرم پول شویی

صفحه 29-48

فاطمه جوادی؛ سید مهدی صالحی؛ سید مهدی قزیشی


6. عدالت ترمیمی، بایستگی و ضرورت حاکمیت آن در حوزه خانواده با تکیه بر مبانی فقهی

صفحه 107-126

خدیجه صادقی موحد؛ احمد باقری؛ سید محمد صدری؛ حیدر امیرپور


11. امکان سنجی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و پیامدهای آن در فقه امامیه

صفحه 205-224

بی بی صدیقه مکی؛ علی مظهر قراملکی؛ سعید نظری توکلی


12. بررسی فقهی تأثیر حیثیت بر روند دادرسی کیفریِ مربوط به حق الناس

صفحه 225-245

سید احمد میرخلیلی؛ نفیسه متولی زاده؛ محمد یزدی نیاپور