دوره و شماره: دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-6 
3. بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک

صفحه 17-31

علی اکبر ایزدی فرد؛ امیرمحمد علیزاده


4. نقش عرف در فقه ابن ادریس

صفحه 33-49

داریوش بخردیان؛ محمد تقی قبولی در افشان؛ محمد تقی فخلعی


11. ماهیت عیب وملاک تشخیص آن

صفحه 167-176

سیّد مجتبی میردامادی