نویسنده = علامه، ام الفخر
تعداد مقالات: 1
1. حقوق همبستگی، مکانیسم‌های متناقض بین‌المللی و مکانیسم‌های متناسب اسلامی

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 497-513

سید باقر میر عباسی؛ ام الفخر علامه