نویسنده = ضیائی، محمد عادل
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی انتقادی ادله فقهی «بدل حیلوله

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 369-385

سید مرتضی حسینی فاضل؛ محمد عادل ضیائی