نویسنده = کیخای فرزانه، محمدامین
تعداد مقالات: 2
1. عقل در مبانی تحلیل اقتصادی حقوق در مقایسه با حقوق اسلامی (با تکیه‌ بر انگاره‌های علامه طباطبائی (ره))

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 183-203

مصطفی محقق داماد؛ محمدامین کیخای فرزانه


2. تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 123-152

محمدامین کیخای فرزانه؛ محسن اسماعیلی؛ محمد مهدی عسکری