نویسنده = جوان آراسته، حسین
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی منابع شناخت «معروف و منکر» در فقه و قانون

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 331-347

حسین جوان آراسته


2. تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-67

حسین جوان آراسته