نویسنده = جلالی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-61

سید محمد هاشم پورمولا؛ حسن جلالی