نویسنده = قراملکی، علی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بلوغ و مسؤولیّت کیفری

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 127-150

محمد بیاتی؛ علی قراملکی؛ محمد امام