نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین فقهی- حقوقی ضمانت اجرای شرط بکارت در عقد نکاح

دوره 53، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 463-443

10.22059/jjfil.2021.296160.668863

هاجر یاسینی نیا؛ محمد علی خورسندیان