نویسنده = ������������ ������ ������������������
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی نکاح مشروط (شرط عدم روابط جنسی)

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 107-121

10.22059/jjfil.2015.55304

بهنام قنبرپور؛ سید ابوالقاسم نقیبی


2. نظریۀ رخص شرعیه در فقه امامیه

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 171-191

10.22059/jjfil.2014.52437

زهره کاظمی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ سید ابوالقاسم نقیبی