نویسنده = ������������ ������ ������������������
نقد و بررسی نکاح مشروط (شرط عدم روابط جنسی)

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 107-121

10.22059/jjfil.2015.55304

بهنام قنبرپور؛ سید ابوالقاسم نقیبی


نظریۀ رخص شرعیه در فقه امامیه

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 171-191

10.22059/jjfil.2014.52437

زهره کاظمی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ سید ابوالقاسم نقیبی