نویسنده = ���������� ������ ��������������
بررسی حکم اطلاع‌رسانی نسبت به فرصت های اقتصادی

دوره 43، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 145-164

مهدی نوریان؛ سید محمدرضا امام؛ عابدین مؤمنی