نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی تطبیقی شرط فاسخ و آثار آن

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 37-59

10.22059/jjfil.2012.30072

محمد کنعانی؛ علی فرحزادی