نویسنده = ������������ �������� ������
‫«انعزال از منصب»؛ ماهیت، شرایط و آثار آن در نظام حقوقی اسلام‬

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 103-121

10.22059/jjfil.2023.357084.669512

سیدجلال میرعسگری؛ علیرضا عابدی سرآسیا؛ محمدتقی فخلعی


نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات

دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 209-231

10.22059/jjfil.2013.51925

عبداله بهمن پوری؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی


مفهوم‌شناسی نصب درآرای فقهای امامیه

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 75-93

محمدتقی فخلعی؛ حسین صابری؛ محمود توکلیان اکبری